Padden op pad!

Amfibieën zijn afhankelijk van water om hun eieren te leggen. Dit onderscheidt hen meteen van de reptielen.

In onze Natuurpunt afdeling, Zuidrand Antwerpen, leeft nog een behoorlijke populatie Gewone Pad, Bruine kikker, Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander.

Alpenwatersalamander

Hier in onze verstedelijkte omgeving, waar elk moerasje of poeltje moet wijken voor sportvelden of villabouw krijgen de padden, salamanders en bruine kikkers het jaar na jaar moeilijker om te overleven.

Dankzij het biodiversiteitscharter met onze gemeente wordt het verlies aan habitat in Edegem gecompenseerd door het graven van nieuwe poelen.

Wanneer in het voorjaar de padden, salamanders en kikkers dan ook nog allen tegelijk op zoek gaan naar een voortplantingspoel, net op die plaatsen waar in die periode ook massaal met auto’s naar sportterreinen wordt gereden, is dit voor de amfibieën, die hier dan de allerzwakste weggebruikers zijn, een echte kamikaze om op tijd aan de voortplantingspoelen te geraken.

Daarom doen wij bij deze graag een oproep aan alle natuurminnende Edegemnaars om ons zo nu en dan, of op regelmatige tijdstippen, te komen helpen bij de paddenraapactie.

Johan Claessens

De paddentrek begint half februari en loopt tot begin april.

Kris Vos, Natuurpunt

Paddenoverzetactie Edegem 2021

Resultaten vorige acties

Gewone pad
Mevrouw pad geeft meneer pad een lift naar de voortplantingspoel.
Natuurpunt logo